Avrupa ve Müslümanlar

2.Dünya Savaşı yaşandıktan sonra Avrupa’ya büyük bir göç başlamış ve Avrupa ülkeleri iş gücü ithal etmek mecburiyetinde olduğu için Türkiye, Afrika gibi ülkelerden bu nedenle göç almıştır. Yaşanan bu kriz üzerine Avrupa devletleri gelen işçilerin bir süre kalarak misafir işçi konumunda barınacağını ve daha sonra ülkelerine döneceklerini düşünmüşlerdir. Fakat bu işçiler kazandıkları ekonomik büyüme sayesinde kendileri gitmeyip ailelerini de yanlarına alarak o ülkede kalıcı olmuşlardır.

Avrupa ve Müslümanlar

Şuanda da var olan etnik köken ve ırka dayalı meydana gelecek olan sorunlara yönelik endişeler, o dönemden baş göstermiştir. Avrupalı ülkeler bu göçlerin kalıcı olmasından endişe duyuyordu çünkü ekonomik gelişmişliğin karşısında; demokrasi ve bireysel özgürlük gibi birçok değerlerinin sarsılacağını düşünüyorlardı.

Batılı Devletlerin Zorlu Ekonomik Süreci

Batılı devletler, geçmekte oldukları ekonomik dar boğazdan ötürü birçok değerde sarsılmaya başladığı bir süreçteydi. 2008 yılında yaşanan ekonomik buhran bu ülkeleri fazlaca etkilemiş, aynı zamanda da etnik ve dini açıdan da büyük sorunlar teşkil etmişti. Batılı devletler bu süreçte bir günah keçisi aramış ve Müslümanları hedef seçmişti. Avrupa ve Müslümanlar arasında başlayacak olan tartışma ve çatışmaları perçinleyen bu tavır oldu. Avrupa içinde bulunduğu sosyoekonomik sorunları, göç eden ve o ülkelere yerleşen Müslüman kesimin üzerine yıkarak sorunlardan kurtulacağını, sorumluluklarından kaçabileceğini sandı.

Avrupa devletleri Müslümanlığı tarihsel getiriden ötürü sadece rekabet olarak görmüştür. Avrupa ülkeler ve İslam arasındaki bu kargaşa Hıristiyanlık ve İslamiyet’in geçmişten günümüze kadar süren çatışmalarının yeni bir versiyonu olarak görülmektedir. Arka planında ekonomik gerginlikler barındıran bu çatışmalar, 11 Eylül sonrasında hızla artışa geçti. Paris, Madrid ve Brüksel’e düzenlenen saldırılar, batılı devletlerin islamofobik yaklaşımlarını alevlendirdi. Büyük devletlerin islamofobi karşıtlığı gün geçtikçe artarken, kadın çocuk demeden her gün şiddete maruz kalan insanların sayısını arttırmıştır.

Avrupa ve Müslümanlar

İslam Karşıtı Eylemler

Dünya genelinde özellikle de Avrupa ülkelerinde islamofobi hızla yayılıyor. Bunun sonucu olarak da camilere, Müslümanların yaşadığı, eğitim aldığı bölgelere saldırı düzenlendi. Bireysel olarak şiddet görenlerin aynı sıra toplu katliamların da gerçekleştiği bu ülkelerde Müslüman azınlık, büyük sorunlar yaşıyor. Yeni Zelanda, Hindistan, Belçika ve özellikle Almanya, İngiltere, ABD ve Fransa gibi ülkelerde bu şiddet olayları gün geçtikçe artıyor.

Genel Durum

Eğitimden başlayarak yiyecek, barınma gibi her türlü ihtiyaç alnında baskılara maruz kalan Müslüman bireyler, kendi haklarını aramak isteseler de adalet sistemleri bile islamofobik söylemlerde bulunan bu ülkeler her daim haksızın yanında yer alıyor.

Aldıkları göçleri ve kullandıkları işçileri bu şekilde hor gören ülkeler, kendi davranışlarını uluslararası çapta haklı gösterme çabası içerisindedir.

Suriye Göçü

Suriye’de yaşanan savaş neticesinde göç etmek mecburiyetinde olan Müslüman halk, Türkiye başta olmak üzere çoğunlukla Avrupa ülkelerine sığınmak istemişlerdi. Avrupa ülkeleri ise başlarda kapılarını açmayarak yine islamofobik bir tavır sergilemişti. Sonrasında ise Müslüman çoğunluğa sahip olan Türk Devleti sığınmacıları ülkesine kabul etmişti.

İnsani örgütlerin söylemleri üzerine sığınmacı kabul etmek zorunda olan Avrupa ülkeleri ağır şarlar altında ve hayvanlara bile uygulanmayacak muameleler de bulunmuşlardır, kendilerine sığınan o insanlara.

Bazı devletler büyük tepkileri üzerine çekse de kısa sürede unutulun bir durum olarak tarihe karıştı bu süreç. Suriye gibi devletler sömürmeleri neticesi ile Müslüman’ın Müslüman’dan başka güvenecek kimsesi olmadığını bir kez daha göstermiş oldular.

Avrupa ve Müslümanlar

Sömürülen Devletler

Avrupalı ülkelerce sömürge altında olan ve büyük yaptırımlar uygulanan bazı devletler şunlardır:

  • Doğru Türkistan
  • Suriye
  • Filistin
  • Afrika
  • Gazze
  • Libya

Bu devletler Avrupalı devletler başta olmak üzere ABD gibi devletlerce de baskı altındadır. Avrupa ve Müslümanlar her dönemde bir çatışma içerisinde olmuş e mağdur olan kesim hep Müslümanlar olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir