Dünya Yetim Raporu

İslam Peygamberi Muhammed Mustafa (SAV) de yetim olarak diğer aile üyelerinin yanında büyümüştür.  Yetimlerin Peygamberi olarak da bilinen Hz Muhammed Mustafa (SAV) yetimlere karşı oldukça sevgi ve şefkat gösterilmesi gerektiği konusunda dikkat çekmiştir. Dünya yetim raporu incelendiğinde birçok sebeplerden ötürü yetim bulunan çocuklar bulunmaktadır. Birçok yetim çocuk sokaklarda yaşamaktadır. Kötü insanlar ise bu yetimleri kötü emelleri için kullanmaktadır. Elbette ki bunların önüne geçilebilir. Yetim olmalarına engel olunamasa da en azından bu sebeplerin önüne az da olsa geçilebilir. Doğal afet gibi ve deprem gibi birçok unsurlar için tedbir alınabilir. İHH İnsani Yardım Vakfı’na göre dünyada yetim oranı 140 milyona yakın bulunmaktadır. Yani ailesi olduğu halde gerekli ilgiyi alamayan çocuklarda sosyal yetim sınıfında yer almaktadır. Savaşlardan ötürü yetimlerin sayısı artmaktadır. Elbette ki İHA Yetimler için yardım kampanyaları da yapmaktadır. Dünya Yetim Raporu

Kayıp ve Buluntu Çocuklar

Maalesef yetim çocukların yanı sıra her yıl yaklaşık olarak 2 buçuk milyon çocuğunda kaçırıldığı tahmin edilmektedir. Kaçırılan bu çocukların yarısının da kız çocuğu olduğu tahmin edilmektedir. Maalesef kaçırılan bu çocuklar fuhuşa zorlanmaktadır. Ayrıca organ mafyaları da birçok çocuğu kaçırmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 90 milyon  çocuk sokakta yaşamaktadır. Hem yetim olarak hem de başka sebepten ötürü sokakta yaşamaya mecbur kalmış çocuklar bulunmaktadır. Bu çocukların büyük çoğunluğu eğitim ’den de mahrum kalmaktadır. Hem yetim çocuklarına Hem de sosyal yetim sınıfında yer alan çocuklara karşı dini olarak çözümler bulunabilir.

Sosyal Yetim

Dünya yetim raporuna göre  yaklaşık 2,5 milyon sosyal yetim bulunmaktadır. Sosyal yetimlik ile ilgili birçok tanım yer almaktadır. Ancak genel olarak tanımlar aynı noktada birleşmektedir. Yetim Vakfı raporuna göre ailesinin şefkatinden mahrum yetişmiş çocuklar sosyal yetim grubunda yer almaktadır. Bu çocukların anne ve babaları hayatta olmasına rağmen ilgiden mahrum kalmaları onları bu yetim sınıfına koymuştur. Sosyal yetim sınıfında yer alan çocukların ilgiden mahrum kalmalarının bir nedeni de ailesinden uzakta yaşamasıdır. Mesela Suriyeli çocukların ailelerinin hapiste kalması nedeniyle gerekli ilgiyi ailelerinden alamamaktadır. Bu da savaş unsurlarının sebeplerindendir. Dünya Yetim Raporu

Yetimliğin Maruz Kaldığı Faktörler

Dünya yetim raporuna göre kaçırılan çocukların büyük çoğunluğu Sokak çocuklarıdır. Yetim çocuklarının en çok maruz kaldığı faktörlerden biri dilenciliktir. Genel olarak sokak çocukları dilencilik için katılmaktadır. Elbette ki daha birçok sebepten ötürü de kaçırmalar mevcuttur. Çocuk işçiliği ve çocuk askerliği gibi etmenlere de maruz kalmaktadırlar. Ayrıca çocuk evliliği gibi faktörlerde yer almaktadır. Çocukların birçoğu zorla evlilik yapmaktadır. Ayrıca zorla evlatlıkta verilebilmektedir. Elbette ki yetim çocukların kötü faktörlere maruz kaldığı gibi iyi faktörleri de bulunmaktadır. Yetimler için birçok yardım yapılmaktadır. Ancak bunların sayısının artırılması daha iyi olacaktır. Dünya Yetim Raporu

Yetimler İçin Alınabilecek Öneriler

Hem yetimler hem de yetim aileleri psikolojik desteğe ihtiyaç duymaktadır. Yüce Allah ve Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) yetim ve tüm çocukların şefkatle ve merhametle yaklaşılması gerektiği konusunda bize yol göstermiştir. Yetimler konusunda oldukça hassas ve titiz davranılması gerekmektedir. Hem eğitim açısından destek verilmeli hem de psikolojik açıdan destek verilmelidir. Bütün çocuklar için ve özellikle yetim çocuklar için alınması gereken en önemli tedbirlerden biri Ceza Kanunudur. Çocuk dilenciliği yapan ve kaçakçılığı yapan kişilere ceza ağırlaştırılmalıdır. Yetim kalan çocukların çoğunluğu ailesinden ve akrabalarından destek almaktadır. Aile ve akrabalarına maddi destek sağlanarak iyi ve kaliteli bir eğitim sağlanabilir. Sokakta yaşayan çocuklar için ise yurtlar yapılabilir.    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir