Dünyada Yoksulluk

Yoksulluk aslında İslamiyet’ten önce Araplarda sonuna kadar yaşanan ve nefis taşıyan insanoğlunu genelde birçok kötü yola iten imtihan çeşididir. Dünyada yoksulluk denince aslında belki de kâfirlerden çok Müslümanların dünyasında olan bir kavramdan bahsetmek daha doğru olur. Bilindiği üzere dünya kâfirlerin cenneti iken, Müslümanların  cehennemi olabiliyor. Belki de bu sebepsizce verilen bir imtihan değil, bazı yapılanların karşılığı olarak da verilebiliyor. Sonuçta dünya bir imtihan yeridir ve bazen imtihanın sonucu ahrette ortaya çıkmaz dünyada da verilebilir.

Dünyada Yoksulluk

Nimete Saygısızlık

Aslında küçüklükten beri herkes eskilerin söylediği bazı sözlerle büyür. Bunlardan bir tanesi de nimete saygısızlık edenin elinden o nimetin alınacağıdır. Dünyada yoksulluk sebepleri sayılması gerekirse, belki de en başında bunu söylemek gerekir. Verilen nimet insana bir hediyedir fakat kişi hediyenin kadrini ve kıymetini bilmez, ona saygısızlık eder ve hor görerek, umursamaz ise hediye ondan kesilebilir. Tıpkı bunun gibi verilen yiyecekler, rızıklar da hediyedir. Yapılan saygısızlık elden gitmesine sebep olur.

İsraf Etmek

Yoksul olmaya sebep olabilecek en önemli etkenlerden birisi de, israftır. İsraf, her şeyin aşırıya kaçması ve gereğinden fazla yapılmasıdır. İhtiyaçtan fazla olarak alınan nimetler, gerektiği kadarı kullanıldıktan sonra diğerlerinin çürütülmesi veya çöpe atılması israf olarak yeter de artar bile. Bu da aslında bir nevi saygısızlıkla aynı manadadır. İnsan sonunu düşünmeden yaşar ve nankörlük ederse, daima nimetin elinden alınması ile imtihan edilir. Müslüman’a düşen ise her daim verilenin kıymetini bilerek şükretmektir. Şükür ise her şeyi yerli yerinde kullanmak olduğu için fazlalıktan kaçınmak olduğu kadarı ile yetinmek demektir.

Dünyada Yoksulluk

Hayır Hasenatın  Kesilmesi

Dünyada yoksulluk sebepleri arasında ki bir diğer önemli neden ise cimrilik denilebilir. Cimrilik sadece kendini baz alarak insanlardan hayır ve hasenatı kesmektedir. Hâlbuki böyle yapmak yerine eğer insanlar kendilerine aldığı fazla eşyaların bir bölümünü komşusuna verse ve hayır da bulunsa hem kendisi için yeterli olacak ve ihtiyacını giderecek, hem de başkasının da ihtiyacını görerek hayır yapmış olacaktır. Bu aynı zamanda israfında önlenmesine sebep olacak hareketlerdendir. Fakat son zamanlarda bencillik ve cimrilik artıp, hayır ve hasenat kesildiği için yoksulluk baş göstermektedir.

Şükrü Unutup Nankörlüğü Seçmek 

Bir diğer adı şımarıklık olan nankörlük, aslında şükrün zıttı olan bir kavramdır. Ayet-i kerimede de geçtiği gibi, rızkı dağıtan yaratıcı dilediğine rızık verir, dilediğinde yoksullukla imtihan eder. Fakat kim ne kadar  yoksul olursa olsun mutlaka elinde şükredeceği bir nimet bulunur. Bazen şükür sebebi kahvaltıdaki çeşitler olurken, bazen akşam yemeğinde 2 farklı yiyeceğin bulunması olabilir. Fakat bazen yiyecek bir lokma bile bulamayan insanlar yanında derdine derman olan aile efradı bulabilir. Bütün bunlar aslında verilen bir rızıktır ve hepsi içinde şükür gerekir. Elindeki nimeti görmeyerek şükretmeyen, kendini dışlanmış hisseden insanlar aslında nankörlük yaptığının bile farkında olmadığı için yoksullukla imtihan edilebilirler.

Dünyada Yoksulluk

Yoksulluğun Dermanı 

Yoksulluğun birçok sebebi olduğu gibi bazen sebepsiz yere imtihan vesilesi de olabilir. Fakat giderilmesi için yapılabilecek en büyük etken şükürdür. Şükür edilince verilen nimetler daha fazla arttırılır ki, tarihte bunun da örneği çoktur. Aynı zamanda şükrün ne olduğu da çok iyi bilinmelidir. Şükür sadece verilen nimete teşekkür ederek dil ile yapılan bir ibadet değildir. Aynı zamanda el ile başkalarına da yardımcı olmak, başkalarının derdine derman olarak ihtiyaç görmek de, kendisine verilen nimete şükür sayılacaktır. Bu da toplumu daha güzel yerlere getirecektir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir