Sri Lanka Müslümanları

Sri Lanka Müslümanları ülkenin nüfusunun yalnızca %10 kadarını oluşturmaktadır, bu sebeple de Müslümanların ülkede azınlıkta oldukları bilinir. Farklı etnik gruplarda olduğu üzere ülkede yaşayan Müslümanların ayrı ibadet yerleri, farklı kültürel kahramanları, sosyal hayatları ve de kültürlerine ait farklı bir dilleri de bulunur.

Sri Lanka Müslümanları

Sri Lanka Müslümanları farklı kültürlerden 3 farklı grupta toplanmaktadır. Bunlar;

  • Sri Lanka Moor Topluluğu
  • Hint Moor Topluluğu
  • Malaylar’dır.

Sri Lanka Moor Müslümanları

Sri Lanka Müslümanları arasında, Sri Lanka Moor Müslümanları azınlık Müslüman toplulukları arasında en kalabalık topluluğa sahip olan gruptur. Sri Lanka Moor Müslümanları adanın toplam nüfusunun yaklaşık olarak %7’lik kısmını oluşturur.

Bu topluluğun ataları adaya 8. yüzyılda gelerek burada yerleşmiş olan Arap tüccarlardır. Hint Okyanusunda gerçekleşen ticaretlerinde ortak dil olan Tamil dilini benimsemiş ve bu adaya kalıcı bir şekilde yerleşmişlerdir.

Sri Lanka Moor Müslümanlarının kullanmış oldukları dilde Tamil ve Arap kelimeleri bir arada kullanılır. Bu sebeple bu topluluğun kullandığı dil Arap Tamil dili olarak isimlendirilmektedir. Bunun yanı sıra İslam Hukukuna uygun bir şekilde yönetimlerini sürdürmektedirler.

Hint Moor Müslümanları

Hint Moor Müslümanları Sri Lanka’ya gelmeden Hindistan’da Müslüman olmuş olan Hint Tamil ailelerinin torunları olarak adada yaşamlarını sürdürmektedir. Hint Moor Müslümanları;

  • Memonlar
  • Bohralar
  • Hocalar olmak üzere 3’e ayrılırlar.

Hint Moor Müslümanları ada nüfusunun oldukça az bir kısmını oluşturur.

Sri Lanka Müslümanları

Malaylar

Malezyalıların kökeni Güneydoğu Asya’ya uzanır. Bu topluluğun ataları Sri Lanka ve Endonezya Hollandalıları kolonisi olduğu zamanlarda adaya gelmişlerdir. İlk gelen Malay göçmenleri Sri Lanka’ya Hollanda sömürge yönetiminin göndermiş olduğu vatandaşlardan oluşmaktadır. Bu vatandaşlar adaya gönderilmiş ve sonradan burada yaşamaya karar vermiş askerlerdir.

Bunun dışında kalan Malay göçmenleri ise Sri Lanka’ya sürgüne gönderilmiş olan kişilerdir. Malay Müslümanlarının konuşmuş oldukları dil Tamil ile Sinhala dilinin kelimelerinin karıştırılmasıyla ortaya çıkmış olan Malayca dilidir. Malezyalılar giyimleri, konuşmaları ve kültürleri ile diğer Müslüman gruplarından farklılık gösterirler. Malaylar Sri Lanka nüfusunun yaklaşık olarak %5’ini oluşturur.

Müslümanların Yıllara Göre Ülkede Dağılımı

1963 yılında Sri Lanka’da yapılan nüfus sayımlarında toplam nüfus yaklaşık olarak 10 milyon 582 bin kadardı. Bu nüfus içerisinde yalnızca 724 bin kadar Müslüman bulunuyordu.

1971 yılında yapılan nüfus sayımında ise ülke nüfusu toplamı yaklaşık olarak 12 milyon civarındaydı. Bu dönem de Müslüman nüfusun da 1 milyona yaklaştığı görülmüştür.

2001 yılı nüfus sayımında toplam nüfus yaklaşık 18 milyon olmuştur. Müslümanların sayısı da bu dönemde yaklaşık 1 milyon 500 bin olmuştur. Tüm bu nüfus sayımlarında farklı kültürlerin bir arada olduğu Sri Lanka’da Müslüman nüfus her zaman azınlık olarak kalmıştır.

2019 yılında ise Sri Lanka toplam nüfusu 21 milyon 347 bin 717 olmuştur. Bu toplam nüfusun yalnızca %9.7’si Müslümanlardan oluşmaktadır.

Sri Lanka Müslümanları

Müslümanlar Arasındaki Sosyal Sınıflar

Sri Lanka’daki Kast Sistemi, Müslümanlar içerisinde herhangi bir sorun oluşturmaz. Sri Lanka’da olan Kast sistemini Müslümanlar kendi aralarında kullanmazlar. Sri Lanka Müslümanları sömürge dönemi ve sonrasında farklı düzenlemeler yapmışlardır.

Müslümanlar sosyal hayatlarını genellikle iş, eğitim, mülk ve iktidara göre yeniden düzenlemişlerdir. Ancak Sinhala ile Tamil topluluklarında herhangi bir kast sistemi kullanıldığına rastlanmamıştır.

Sri Lanka Müslümanları arasında herhangi bir kast sistemi bulunmaz. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v) soyundan gelenlere ve bilimle uğraşanlara saygılarını göstermek amacı ile çeşitli isimlendirmeler yaparlar. Ancak bunlar yalnızca bir isimlendirme olarak kalmıştır. Hz. Peygamber soyundan gelen ve bilim ile uğraşan kişiler Maulanas ismi ile anılırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir