Terörizmin Sonuçları

Toplumların sağ kalabilmesi için gerekli olan bir düzenin mevcut olması ve terörizmin sonuçları şeklindeki bir olgunun, toplum içerisinde bulunmaması gerekmektedir. Bir toplumun doğru bir şekilde yaşaması ve olumsuz dış etkenlerden uzak kalması için belirli bir düzen tercih edilmesi ve bu düzenin de toplum kuralı olarak uygulanması gereklidir. Bu düzeni beğenmeyen kimseler olduğu için bazı oluşumlar meydana gelmiş ve insanlar düzene karşı ayaklanarak olumsuz bir örgütlenmeye meydan vermişlerdir.

Terörizmin Sonuçları

Bu zararlı örgütlerden birçoğu terör örgütü olarak adlandırılmakta ve bu şekilde adlandırılan bu örgütlerin hepsi devlete ve halka genel anlamda zarar vermekte ve olumsuzluğunu doğrudan yansıtmaktadır. Terörizm her açıdan insanlığın gelişmesine karşı olup toplumu rahatsız etme amacı güder. Bu nedenle devletin ve halkın el ele ve yardımlaşacak şekilde bu örgütlenmelere izin vermemesi gereklidir.

Terörizm Nelere Neden Olur?

Terörizm, toplumun düşmanı olarak etki gösteren en tehlikeli oluşumlardan birisidir. Bu oluşum nedeniyle günümüzde birçok kişi zarar görmekte ve halkın duyuları olumsuz yönde etkilenmektedir. Terörizm, genel anlamıyla incelenirse toplum yapısı üzerinde yıkıcı etkilere sahip olup bu etkiyi elde edebilmek için ise dış güçlerden ya da bazı iç güçlerden destek alabilmektedir. Burada önemli olan hususlardan birisi devletin terör oluşumlarını engelleyebilmesi için bu iç ya da dış kuvvetlerden gelen desteğin engellenmesi gerektiğidir.

Terörizm toplum içerisinde birçok olumsuz ve yıkıcı etkilere sebep olması nedeniyle birçok kamu malları kullanılamaz hale gelmiş, evler yakılmış, okullar yıkılmış, insanlar bu uğurda öldürülmüştür. Üstelik tüm bunların yanına ek olarak toplum üzerinde bir korku örtüsü konulmak istenmiştir. Terörizmin sonuçları arasında insanlar üzerinde korku oluşturmak, kamu mallarını tahrip etmek ve devletin işleyen düzenini bozmak için hususlar yer almakta ve bu durumlar da zararlı bir örgütlenmenin varlığına işaret etmektedir.

Terörizmin Sonuçları

Terörizm Nasıl Ortadan Kaldırılabilir?

Terörizmin ortadan kaldırılabilmesi için öncelikli olarak böyle bir sorunun olduğu ve bu sorunun kaynakları araştırılması gerektiği kabul edilmelidir. Kaynaklar araştırıldığı takdirde sorunun köküne inilmiş olunacak ve böylece terörizmin sonuçları da geride bırakılmış olunacaktır. Terörizmin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerden bir diğeri ise toplumu bu konuda iyi bir şekilde bilinçlendirilmesidir.

Toplum bilinçlendirilmediği takdirde örgütlenme durumu toplum genelinde genişleyecek ve toplum üzerinde terörün sonuçları böylece daha ağır olacaktır. Böyle bir durum ile karşılaşılmaması için okullarda ve diğer eğitim kurumlarında gerçek olan bizatihi şekilde anlatılmalı ve bu konuda aşırıya kaçılmamalıdır. Aşırılığa ulaşmayacak şekilde terörizmin ne gibi tehlikeleri olduğunun anlatılması her yönden olumlu bir hareket olacak ve insanların ak ile karayı ayırt etmelerine kolaylık sağlayacaktır.

Terörizmin Sonuçları

Terörizm Ortadan Kaldırıldığında Bunun Ne Gibi Sonuçları Olacaktır?

Terörizm ortadan kaldırıldığı sürece toplumun ilerleyişi ve düzeni korunmuş olacak ve toplum genelinde huzur hâkim olacaktır. Terörizm toplumun köküne atılmış bir fitil olacağından terörizmin sonuçları arasında faydalı hiçbir yön bulunmaz ve bütün sonuçlar olumsuz bir duruma işaret eder. Terörizm tarzındaki örgütlenmeler ortadan kaldırıldığında eğitim, sağlık gibi unsurlarda iyileşme görülecek ve toplumun yapıtaşı olan insanlar korkudan sıyrılarak kendilerini daha iyi ve güvende hissedeceklerdir. Genel anlamda terörizmin ortadan kaldırılmasıyla şu etkiler görülür:

  • Toplumun kendisine güveni artar
  • İnsanlar kendilerini daha güvende hissetmeye başlarlar
  • Ekonomi iyileşir
  • Eğitim ve sağlık alanlarında gelişme görülür
  • Toplumda güvenlik unsuru artacaktır
  • İnsan ölümleri azalacaktır
  • Ülke içindeki istikrar sorunu düzelecektir.

Bütün bu etkiler, terörizmin ortadan kalkmasıyla birlikte toplum genelinde hâkim olacak ve insanlar çok daha iyi yaşam şartlarına sahip olacaklardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir